Бъдещето на Пътеки!!! Пътеки 14+

Бъдещето на Пътеки!!!

Ние имаме желание да растем заедно с нашите деца и да се превърнем в училище, което осигурява сигурна и развиваща среда и за тийнейджъри, не само за деца до 12г. Тук ще ви представим плановете си за учебната 2023/2024, когато най-големите ни деца в момента ще са 14/15 годишни и как виждаме изграждането на пътеката до там.

Много от промените, които ще започнат в групата на Кивитата още през следващата година целят осигуряване на възможност да развиват способностите си така, че да постигат дългосрочните цели, които сме заложили за момента, в който те навършат 14/15 години.

Пътеки 14+

Програмата, която градим ще бъде разделена на три основни части – сократовски тип семинари, онлайн обучения и учене в практика (стажантски програми, чиракуване и обществено полезна дейност)

Сократовски тип семинари – те ще представляват сесии, провеждани с ментор, който ще води с децата интердисциплинарни дискусии, свързани с есенциални въпроси на високо холистично ниво. Учениците ще бъдат провокирани със специално подбрани въпроси и казуси, които позволяват достъп до различни полета на познанието и изискват критично и творческо мислене. На базата на тези дискусии и предложени четива, учениците ще демонстрират и развият своето разбиране писмено, под формата на есета. Избираме да развиваме уменията им в точно този писмен формат, тъй като повечето университетски програми с хуманитарна насоченост изискват него за входни изпити. В момента с най-големите деца започнахме в занятията по глобална тема да правим дебатен формат обсъждания, с които мислим да дадем база за тези семинари. Долните два линка могат да дадат пример за подобни въпроси и при разглеждането им ще се усетите колко много познавателни области могат да се включат под подходящо менторство е отговора на един такъв въпрос или разрешаването на даден казус. 

https://globaldigitalcitizen.org/100-awesome-essential-questions?mc_cid=3fc1198875&mc_eid=fbdf6099de