Принципи

  • Децата имат активна роля в избора на личните си образователни пътеки.
  • Децата участват във вземането на решения относно социалния живот на общността, както и в решенията за образователните дейности на учебното пространство.
  • В Пътеки работим със смесени възрастови групи в полза както на по-малките, така и на по-големите учащи се.
  • Пътеки се стреми да запази съотношението 1:9 между ментор и ученик.
  • Приветстваме идеите, приноса и подпомагането от страна на семействата в Пътеки.