Онлайн обучения

те ще представляват курсове с налично онлайн сертифициране, които могат да бъдат избрани в колаборация между обучаващия се, семейството и училището. В зависимост от избраната валидация ще има отделено време в програмата, в което децата самостоятелно или с учителска подкрепа ще напредват в съответната валидационна система, била тя българска или не.