ЗАПИСВАНЕ ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА

За да вземем решение да обогатим общността на Пътеки с ново семейство за нас са важни два основни критерия. Първият е доколко детето е готово и има събудено желание да участва в организиран учебен процес и доколко е способно да поема ежедневни отговорности. Вторият е семейството да има дълготраен интерес на семейството към алтернативното образование. 

Ние влагаме много във всяко едно дете, учебният процес се персонализира в съответствие с нуждите на детето. Затова за нас е от огромно значение семейството да се интересува от нас като пространство за продължително учене за детето си.

След среща със семейството, каним всеки бъдещ ученик да дойде за пробни дни в училището, по време на които и ние, и родителите, и детето да вземем съвместно информирано решение дали Пътеки е точното място за това дете.