Подкрепете ни

За нас в Пътеки е от изключителна важност формата ни на обучение да остане достъпна за всеки, който желае да се присъедини към нас.
Предизвикателство е, няма да крием, да подкрепяме екипа ни, като същевременно поддържаме съотношение 9:1 ученик/учител.
Докато нашите ученици растат, отваряме пред тях възможност да участват в лични начинания, които представляват развиване на специфични умения по избор на децата, ръководено от експерти в различни области. Въпреки че някои от тези експерти вече са в нашия преподавателски екип, за да предоставим богатство от избори за децата, е важно да разширяваме мрежата от професионалисти, с които да работим.
За щастие нашата общност нараства, работим с повече деца и решихме, че е дошъл моментът да помолим за подкрепа в осигуряването на широки и задълбочени образователни възможности на нашите ученици.


Ако решите да ни подкрепите, всяка една сума – голяма или малка – ще отива директно към личните начинания на деца под формата на заплащане за професионалист или закупуване на материали. Ще сме ви много благодарни!