Бъдещето на Пътеки!!! Пътеки 14+

Ние имаме желание да растем заедно с нашите деца и да се превърнем в училище, което осигурява сигурна и развиваща среда и за тийнейджъри, не само за деца до 12г. Тук ще ви представим плановете си за учебната 2023/2024, когато най-големите ни деца в момента ще са 14/15 годишни и как виждаме изграждането на пътеката до там.

Много от промените, които ще започнат в групата на най-големите ни ученици още през учебната 2020/2021г., целят осигуряване на възможност да развиват способностите си така, че да постигат дългосрочните цели, които сме заложили за момента, в който те навършат 14/15 години.

Пътеки 14+

Програмата, която градим ще бъде разделена на три основни части – сократовски тип семинари, онлайн обучения и учене в практика (стажантски програми, чиракуване и обществено полезна дейност)

Сократовски тип семинари – те ще представляват сесии, провеждани с ментор, който ще води с децата интердисциплинарни дискусии, свързани с есенциални въпроси на високо холистично ниво. Учениците ще бъдат провокирани със специално подбрани въпроси и казуси, които позволяват достъп до различни полета на познанието и изискват критично и творческо мислене. На базата на тези дискусии и предложени четива, учениците ще демонстрират и развият своето разбиране писмено, под формата на есета. Избираме да развиваме уменията им в точно този писмен формат, тъй като повечето университетски програми с хуманитарна насоченост изискват него за входни изпити. В момента с най-големите деца започнахме в занятията по глобална тема да правим дебатен формат обсъждания, с които мислим да дадем база за тези семинари. Долните два линка могат да дадат пример за подобни въпроси и при разглеждането им ще се усетите колко много познавателни области могат да се включат под подходящо менторство е отговора на един такъв въпрос или разрешаването на даден казус. 

https://globaldigitalcitizen.org/100-awesome-essential-questions?mc_cid=3fc1198875&mc_eid=fbdf6099de

Онлайн обучения – те ще представляват курсове с налично онлайн сертифициране, които могат да бъдат избрани в колаборация между обучаващия се, семейството и училището. В зависимост от избраната валидация, ще има отделено време в програмата, в което децата самостоятелно или с учителска подкрепа ще напредват в съответната валидационна система, била тя българска или не.

Учене в практика (стажантски програми, чиракуване и обществено полезна дейност) – това ще представляват стажове/практики/чиракуване, които ще бъдат съгласувани между училището и професионалната общност, която планираме да изградим дотогава. Децата ще имат възможност да усвояват умения в реална работна/творческа среда и да ги развиват с подкрепа от професионалисти в различни области. За целта ние ще се заемем с изграждането на мрежа от контакти, която да е готова да поеме индивидуалните търсения на нашите ученици. В тази графа за ще попадат и участия в благотворителни кампании, социална работа и всякаква заетост, целяща хармония, толерантност и равнопоставеност в обществото. В момента личните начинания спомагат първите стъпки в тези опитности за големите ни деца, а флоутърската позиция го осигурява в още по-начален етап и за по-малките. Плановете на най-големите ни деца, осуетени от ситуацията с ковид 19, за участие в залесявания и помощ в приюти е още един пример за старт в тази посока.