Споразумение между родителите и екипа на Пътеки

Във взаимната грижа за израстването на нашите деца във възрастни, развили потенциала си и добили увереност в своите възможности, ние от Пътеки, поемаме отговорност за:

 • Осигуряване на базови знания спрямо възрастта на детето в полето на български и английски език, математика, природни и социални науки 
 • При наличие и интерес у детето подпомагаме обогатяването на базовите знания и напредъка на детето в дадена област (индивидуални задачи в хода на редовните занимания, местене в група с по-големи/напреднали деца)
 • Подкрепяне/събуждане на любовта към книгите
 • Осигуряване на занятия в полето на различни изкуства – театър с похвати от различни школи, музика, керамика, танци, рисуване
 • Осигуряване на възможност за развиване на уменията за работа с компютър, интернет търсения
 • Събуждане на интерес към глобални казуси от различен характер 
 • Подкрепа за изграждането на гражданска позиция по въпроси, касаещи добруването на човека в близкия и по-широкия социум, както и да дадем начални стъпки в посока постигането на тази позиция (занимания за глобалната тема, “щастливи новини”, срещи с гости, контакт с доброволци от целия свят )
 • Осигуряване на ежедневна база на възможности за развитие на критическо мислене и способности за самонасочено учене ( за малките деца 5-7 – арт ателиета по избор, възможност за работа с floater-a в определеното за това място*, за децата 7+ – лични начинания, арт ателиета по избор, работа с floater)
 • Развитие на афинитет към справяне с конфликти по ненасилствен начин (предлагаме по избор медитация, йога, има мирен кът – място за сдобряване без помощта на възрастен, дискусии по възникнали конфликти)
 • Възможност на ежедневна база за упражняване на правото на избор, което има всеки човек, но не всеки умее да използва (създаване и гласуване на училищните правила, права, отговорности и последствия от неспазването им) 
 • За децата 8+ – възможност да развият умения да планират, финансират и организират пътувания (заниманията пътешественици, самите пътувания на групата)
 • Развиване на умението да си отговорен към дейностите и поведенията си (ежедневни отговорности за всеки за обгрижване на пространството, прибиране на личните вещи в края на деня, даване и получаване на последствия при неприемливо поведение)
 • Развиване на готварски умения (при децата 7+ е по желание, за по-малките е в седмичната програма)
 • Осигуряване на спортни/физически активности и дейности на природа (градинарство, спорт в обедния блок време за учене чрез игри, танци, горска мисия, игри в парка, осигурени в двора игрални полета за самоорганизирани от децата спортни игри, добр.)
 • Даване на възможност за развитие на гледна точка за различните форми на изкуство (посещения в културното пространство на града, арт активности в училище)
 • Осигуряване на възможност срещу допълнително заплащане на подготовка за изпити към официалната образователна система на България по БЕЛ и математика от 1ви до 4ти клас 

 Екипът на Пътеки не поема отговорност за:

 • Лични вещи, загубени в училище
 • Количеството храна, което децата са изяли
 • Развиване на умения за самообгрижване (ползване на тоалетната и самостоятелно преобличане)
 • Топлене на храна, донесена от вкъщи (50+ деца vs 3 котлона) – родителите винаги са добре дошли да ни подпомогнат в обедните часове в кухнята!
 • Даване на лекарства, донесени от вкъщи (освен ако не звъннат на служебния телефон да напомнят)

 Отговорност на родители в Пътеки е:

 • Да се запознаят с гореописаното в детайл и да вземат ясно и информирано решение за избора си точно Пътеки да е мястото за растеж и развитие на тяхното дете
 • Да запознаят детето си със структурата на Пътеки и да спомогнат от вкъщи пълното разбиране от негова/нейна страна относно индивидуалните семейни очаквания за полагане на усилия и участие в училищния процес). ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ПЪТЕКИ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ОПИСАНОТО В ОТГОВОРНОСТИ НА ПЪТЕКИ!!! Ако детето не влиза в занимания (а те имат това право в Пътеки), няма как да информацията и опитността да стигнат до нея/него. Екипът може да подкрепи участието на детето, но не и да го изиска.
 • Водене на детето на училище преди началото на учебните занимания, с което осигуряват достъпа  до занимания на детето, за да може обещаното по-горе от Пътеки да се случи в действителност
 • Вземане на детето от сградата/двора на Пътеки (освен ако няма подписана декларация, че детето може да напуска училищния двор само)
 • Вземане на детето в съответствие с крайния час на затварянето (т.е. идване в сградата поне 10мин по-рано, за да може в крайния час да бъде затворено!!!)
 • Прибиране на вещите и кутиите за храна, бутилките за вода на децата в края на учебния ден
 • Осигуряване на бутилка за вода за многократна употреба
 • По ежедневни въпроси (здравословно състояние на детето, отсъствие, нужда от вземане по-рано/по-късно, желание да се свържат с детето, информация за конкретния ден) да звънят САМО на служебния телефон 0897630122 или да пишат на училищния имейл
 • По лични въпроси, относно развитие на детето – социо-емоционално, академично или обсъждане на възникнала ситуация – да се обръщат към съответния учител, отговорен/свидетел/обгрижващ конкретния въпрос спрямо възможностите, посочени в приложения линк/документ.** Ако нямат яснота към кого да се обърнат или въпросът е спешен – звънят на служебния телефон или пишат на служебния имейл.Молим да цените личното време и пространство на учителите в Пътеки!!!
 • Да задържат вкъщи болно дете (температура, стомашни неразположения, установен вирус, въшки, начало на очевидно разболяване, не напълно оздравяло дете)
 • При рецидив на неприемливи поведения (физическа/вербална агресия) от страна на детето им, които не се подобряват чрез инструментариума и способите на Пътеки (има няколко стъпки преди да се стигне до родителска намеса) – да предприемат действия в посока на подпомагане на детето вкъщи или със специалист. При нежелание за кооперация по този въпрос Пътеки запазва правото си да се раздели със съответното семейство.
 • Да плащат месечната такса между 1во и 5то число на всеки месец. Пътеки отпуска толеранст от 5дни, до 10то число в случай на непредвидени обстоятелства, за което родителите да уведомят с имейл. От 11то число започва да тече 1% надчисляване на ден върху сумата на таксата. Парите, събрани по такъв начин ще отиват за закупуване на материали за арт ателиетата и работилницата.