Цели и принципи

Нашата цел е да помогнем на учениците:

  • Да изграждат умения за активно участие в днешния и утрешния ден.
  • Да станат граждани, способни да живеят самостоятелно и отговорно.
  • Да израстнат като пълноценни личности, загрижени за себе си, близките си, своята общност и околната среда.

Нашата принципи като училище:

  • Децата имат активна роля в избора на личните си образователни пътеки.
  • Децата участват във вземането на решения относно социалния живот на общността, както и в решенията за образователните дейности на учебното пространство.
  • В Пътеки работим със смесени възрастови групи в полза както на по-малките, така и на по-големите учащи се.
  • Пътеки се стреми да запази съотношението 1:9 между ментор и ученик.
  • Приветстваме идеите, приноса и подпомагането от страна на семействата в Пътеки.