Валидация

Често ни е задаван въпроса:

Каква е възможността да имаме МОН и/или международни сертификати?

Пътеки е и ще остане независимо от стандартните изисквания на МОН пространство за учене. 

Ние разбираме, че много родители са загрижени за сертифициране на учебния процес на децата си. Вярваме, че възможностите за валидация за избралите алтернативен образователен формат ще се увеличат през следващите няколко години и в България, но дори и сега са налични опции за семействата, които се интересуват да валидират образованието на детето си пред системата на МОН или чрез международни формати/платформи. Споделяме малко информация в тази връзка по-долу: 

Международна валидация

Има много Американски онлайн училища, в които за таксата и времето от една година, децата могат да покрият и завършат изискванията за дипломиране. Тук включваме линкове към две такива училища.

МОН + чуждестранна валидация

В България вече има случаи, в които семейство е избрало онлайн платформа, чиито резултати са достъпни за интересуващите се и представяйки ги, родители са получили официално разрешение да отпишат децата си от системата на МОН.  За да бъде позволена тази стъпка, в различните случаи има различни изисквания за детето. Необходима е ангажираност и вложено от родителя време за да се осъществи гореописаното, но е напълно възможно.

Възможни онлайн платформи извън България, за които имаме информация

Изисквания за завършване в Acellus: За да получи диплома за средно образование и да се дипломира като възпитаник на Acellus Academy, ученикът следва да отговаря на следните критерии:

– Да покрие 24 гимназиални кредита, включително минималните изисквания за всеки предмет.

– Да покрие минимум 6 кредита чрез Acellus Academy, които включват един кредит за всяка от четирите ключови области  (математика, наука, език, изкуства и социални науки) и два избирателни кредита.

– Да бъде записан и активен в Acellus Academy за минимум от дванадесет месеца.

– Да може да се справи с финансовата отговорност, която Acellus Academy изисква. (към момента $2400 на година)

West River Academy

Home

Превод от сайта им:

West River Academy е акредитирана от Националната Асоциация за Правна Подкрепа на Алтернативни Училища/ National Association for the Legal Support of Alternative Schools.  NALSAS няма изисквания за учебната програма на членовете – училища. NALSAS уважава правото на семейството да избере програмата,която ще работи най-добре и ще е най-подходяща за техните деца. Повечето Американски колежи и университети, за които възпитаниците на West River Academy са кандидатствали, разпознават нашата диплома и програма като валидни. Нашите документи също са били приети в други държави и в университети в други държави. Има $375 годишна такса за записване за цялата учебна година и $395 такса за дипломен проект. Дипломният проект следва да бъде стартиран най-малко два месеца преди решението на студента да се дипломира и да получи своята диплома. Ако ученикът живее извън САЩ и ще се нуждае от апостил (специално удостоверение с печат за заверка на документ одържавата, в която документът е издаден) или легализация на неговата диплома и програма, молим да бъде осигурен още един месец време за обработка на документите

Валидация към МОН

За момента в България е разрешено дете да учи в избран от родителите формат ако е записано в самостоятелна форма на обучение в училище към системата на МОН, в което да държи един или два пъти годишно изпити, с които да валидира знанията си според изискванията на съответното училище. 

Пътеки съдейства с информация за такива училища, но не участва в процеса на комуникация с тях. 

Предлагаме подготовка за изпитите към стандартната система в рамките на учебния ни ден, но във време извън нашата активности, чиято цел е да запознае детето с исканията на системата за формат и времева рамка. До 4клас те са само в областите на БЕЛ и математика. След 4 клас са спрямо уговорка със съответното семейство.

Ние разбираме, че много родители са загрижени за това как децата в Пътеки ще могат да удостоверят с официален документ това, че са завършили гимназия. Ние вярваме, че възможностите ще се увеличат през следващите няколко години, но дори и сега са налични опции за семействата, които се интересуват да валидират образованието на детето си и пред система като МОН, и пред международни формати/платформи. Споделяме малко информация в тази връзка по-долу: 

Международен валидация

Има много Американски онлайн училища, в които за таксата и времето от една година, децата могат да покрият и завършат изискванията за дипломиране. Тук включваме линкове към две такива училища, за които сме водили разговори с родители, които обмислят едно от двете като вариант, който да последват.

МОН + чуждестранна валидация

Ако се избере онлайн платформа, детето може да бъде отписано съвсем легално от МОН системата. За целта трябва да се представи удостоверение, че детето е записано за обучение в онлайн системата на директорката на училището. В случая, за който знаем, че вече се е случило (от родителите на Дели от Кивитата), преди да отпише децата директорката им е организирала среща с психолог, за да се увери, че не са в изолация и се чувстват добре.

Не всяка онлайн учебна система се приема, но https://www.acellusacademy.com/ е пробвана вече и работи. Ако впоследствие детето иска да влезе обратно в системата, ще трябва да държи изпити по български и история. Това е случай, за който знаем, вероятно в други училища може да поискат други изпити. Друго дете, което е било извън системата, се върна в нея в 6ти клас след полагане на изпити по български, английски език и математика.

Изисквания за завършване в Acellus: За да получи диплома за средно образование и да се дипломира като възпитаник на Acellus Academy, ученикът следва да отговаря на следните критерии:

– Да покрие 24 гимназиални кредита, включително минималните изисквания за всеки предмет.

– Да покрие минимум 6 кредита чрез Acellus Academy, които включват един кредит за всяка от четирите ключови области  (математика, наука, език, изкуства и социални науки) и два избирателни кредита.

– Да бъде записан и активен в Acellus Academy за минимум от дванадесет месеца.

– Да може да се справи с финансовата отговорност, която Acellus Academy изисква. (към момента $2400 на година)

West River Academy

Превод от сайта им:

West River Academy е акредитирана от Националната Асоциация за Правна Подкрепа на Алтернативни Училища/ National Association for the Legal Support of Alternative Schools.  NALSAS няма изисквания за учебната програма на членовете – училища. NALSAS уважава правото на семейството да избере програмата,която ще работи най-добре и ще е най-подходяща за техните деца. Повечето Американски колежи и университети, за които възпитаниците на West River Academy са кандидатствали, разпознават нашата диплома и програма като валидни. Нашите документи също са били приети в други държави и в университети в други държави. Има $375 годишна такса за записване за цялата учебна година и $395 такса за дипломен проект. Дипломният проект следва да бъде стартиран най-малко два месеца преди решението на студента да се дипломира и да получи своята диплома. Ако ученикът живее извън САЩ и ще се нуждае от апостил (специално удостоверение с печат за заверка на документ одържавата, в която документът е издаден) или легализация на неговата диплома и програма, молим да бъде осигурен още един месец време за обработка на документите.