Интелектуално развитие

Нашата разнообразна учебна програма подпомага родителите и ги насърчава да се включват в развитието на техните деца, без това да ги натоварва с цялата дейност за напредъка и дейностите им. Семействата имат възможност да посещават часове от учебна програма, която е създадена и бива преподавана от доказало се алтернативно пространство за обучение, и в същото време остава пространство за достатъчно ресурси за провеждане и изграждане на процес на обучение, провокиран и фасилитиран от семейството. Нашите учителите имат опит в това да предоставят смислени, интерактивни и ангажиращи занимания чрез изцяло виртуална комуникация. Образователните дейности в дигиталната ни класна стая са свързани с трите глобални теми, избрани за учебната 2020-2021 година. Те предстои да бъдат „Богато общество”, „Бедно общество”, и „Щастливо общество”. (имената на темите са умишлено провокативни и даващи възможност за активен диалог за формиране на лично мнение). Всяка от трите теми е основен център на заниманията за три месеца от периода на обучение и завършва с „Фестивал на знанието”, към който онлайн учениците ще допринесат, за да може да празнуваме заедно като една сплотена общност.