Цели

Нашата цел е да помогнем на учениците:

  • Да изграждат умения за активно участие в днешния и утрешния ден.
  • Да станат граждани, способни да живеят самостоятелно и отговорно.
  • Да израстнат като пълноценни личности, загрижени за себе си, близките си, своята общност и околната среда.