Oписание на програмата (7+ г.)

седмична среща

Всеки понеделник учебният процес започва за всички деца заедно, независимо от възрастта им. На тези срещи си говорим за събития, които ще се случват през седмицата, припомняме си какво е важно, за да тече училищния живот спокойно и пълноценно. Даваме думата ако някой има да представи нещо ново или има вълнуваща идея.
математика с Данчо и Теди Учим математиката като я търсим навсякъде в света около нас. Разказваме си математически приказки, играем игри, разгадаваме загадки и решаваме пъзели. Създаваме наши собствени задачи, учим се да подреждаме и сортираме информацията. Опитваме се да търсим и разбираме математиката и закономерностите в природата.
Английски с Евгени По време на часовете по английски учениците ще имат възможност да учат чрез разнообразни дейности, включващи игри, театър, групови дискусии. Тези методи ще имат за цел да развият техните говорими умения, както и способността им за работа в екип. През цялата учебна година ще откриваме света заедно, пътувайки през вълнуващите светове на историята, географията, науката и музиката
история + наука с Данчо и Явор в пионерното тричасово занимание, с децата преминаваме през даден исторически период със силен акценти върху българската история и паралено разглеждане изобретение или постижение, което качествено е променило живота на хората през този период; заниманията са подчинени на текущата глобална тема за училището (здраве, нови начала и тн.); развиваме следните универсални умения: усещане за историчност, стрела на времето; разбиране на историческия процес; изказване на хипотези; проектиране на експеримент; записване на резултати и представянето им в таблици графики; откриване на причинно-следствени връзки; прогнозиране; асоциативно мислене; творческо мислене
Наука и история с Дени и Евгени
В заниманията по Наука и история, ще помогнем на децата да навлезнат в сферата на научното. В рамките на учебната година ще минем през времева ос, която ще отбелязва важни за човечеството открития и изобретения. Ще обогатяваме и историческите си познания чрез изучаване на факти и събития покрай откритията и изобретенията. Подбрала съм само част от важните за човечеството находки, измежду тях ще отделяме време и на редица други. Всичко това ще се случва чрез дискусии, теоретични въведения, експерименти, наблюдения и игри. Комбинацията от история и наука ще ни подпомогне да си обясняваме света около и вътре в нас.
глобални теми с Галя Всяка година учебната програма в Пътеки има 3 глобални теми, които се сменят на всеки три месеца.Те са свързани с колкото е възможно повече от учебните дисциплини. Самата глобална тема е избрана така, че да адресира реално съществуващ социален, политически, обществен или свързан с природата казус. В занятията, в които адресираме директно глобалната тема не само я разглеждаме като проблематична, но се информираме се за хора, които осъществяват позитивна промяна спрямо нея, от където дойде и мотото ни “Малки хора – големи промени”. В самото занятие гледаме видеа, снимки или се срещаме с хора, които дават добър пример за възможност за промяна. След това дискутираме, често и  пишем собствени идеи, насочени в посока подобряване на обсъжданата проблематика.
Пътешествие около света за 8 месеца (а.к.а. География) В заниманието ще направим едно метафорично пътешествие около света. Всеки месец ще отделяме внимание на всеки отделен континент. Ще се постарая всеки месец да имаме посещение от представител на съответния континент (вкл. ще се постарая да намеря човек, който е посещавал Антарктида)
Пътешествия с Теди Организираме пътуванията на училището като същестевременно учим за географията и историята на местата, които ще или бихме могли да посетим някой ден. Проучваме и планираме  детайлите по всяко едно от пътешествията си. Запознаваме се с далечни страни, непознати вярвания и обичаи.
„Happy News“ с Дени и Евгени
лични начинания с Данчо, Явор, Петя, Нелсън, Ради и Теди Във времето за лични начинания всяко от децата взема самостоятелно решение какво иска да учи, стига то да е свързано с усвояване на някакво умение. Умението може да е от най-разнообразен порядък – нов език, подобрение на нивото по математика, компютърни умения, шиене, готвене, майсторене от всякакъв характер, работа с инструменти и машини, специфични музикални умения, прилагане на научни познания в практически активности и др.
майсторилница – часове по творене с Роси В часовете по майсторене и творене заедно експериментираме и се забавляваме с различни материали и техники. Учим се от грешките си, намираме решения, изследваме, изразяваме себе си.. Виждаме различните гледни точки, уважаваме работата на другите, изграждаме връзки, чистим и подреждаме след като сме създали хаос..Работим по общи шарени проекти, които децата включват дружно в своите игри 🙂  Следването на творческия порив, смелостта, изобретателността и самоувереността са водещи в нашите заниманията.
Керамика с Дари В заниманията по керамика децата ще имат възможност да усетят удоволствието от това да създават нещо със собствените си ръце от начало до край, дали декоративни орнаменти или потребни съдове.
Театър с Нелсън Следваме естествения интерес на децата да се превъплъщават в различни роли и ги подкрепяме в избора на вълнуващи за тях сюжети, истории, теми, които да разработим и изиграем пред публика.
специални гости Често каним в Пътеки вдъхновяващи личности, които превръщат живота си в приключение, имат уникални таланти или правят нещо, което си заслужава да се сподели. При нас са идвали пътешественици, комикс автори, писатели, научни работници, хора, занимаващи се със социална промяна, музиканти, дори световната шампионка по унисайкъл.
посещения Следим отблизо културния живот на града и ходим редовно на изложби или музейни посещения.
деца като учители Децата при нас не са само ученици, те да и учители :). Независимо от възрастта им те имат възможност да водят занимания за нещо, в което са експерти. Това им дава възможност да развият презентационните си умения. Ние, възрастните им помагаме за подготовка на часовете им и след това обменяме обратна връзка за протичането им.
френски език посредством различни песни, игри, рисунки и стихчета децата започват да привикват със звученото и особеностите на френския език. Забавлявайки се, те научават своите първи думи и изрази, както и да съставят прости изречения с тях. Според вързастта и нивото им, те биват разделени на групи.
йога опознаваме различните асани, които са най-подходящи за деца и ги използваме като основа за различни ролеви игри; постепенно започваме да се учим на концентрация, търпение и постоянство.

 

Спорт с Явор
Всеки ден децата ще имат възможност да изразходват енергия в спортни занимания и игри на открито или в училищния салон. Физическата активност ще спомогне за усъвършенстването на техните двигателни умения и рефлекси. Ще се обърне внимание на желанията и нагласите на децата за видовете спорт и игри, които те предпочитат.
Горска мисия с Инка Горското училище дава възможност на децата, които растат в града да са по – често навън, в естествена среда. Заниманията са с приключенски характер и това дали ще се включиш зависи изцяло от нагласата ти в момента. Накратко една мисия може да изглежда така: игри за загряване и сплотяване на участниците, запознаване с правилата за безопасност, раздаване на магически номера и избиране на сигнал за събиране в базовия лагер, строене на убежище, наблюдение и изследване на растения, животни, рисуване на карта. Горското училище развива различни умения у децата като творческо , стратегическо и критично мислене, фина моторика, концентрация. В същото време дейностите са свързани с активно движение на на открито . И не на последно място естествената среда действа успокояващо и хармонизиращо.