Oписание на програмата

Следните дейности са част от седмицата за децата в „Пътеки“

седмична среща Всеки понеделник учебният процес започва за всички деца заедно, независимо от възрастта им. На тези срещи си говорим за събития, които ще се случват през седмицата, припомняме си какво е важно, за да тече училищния живот спокойно и пълноценно. Даваме думата ако някой има да представи нещо ново или има вълнуваща идея.
математика с Теди Учим математиката като я търсим навсякъде в света около нас. Разказваме си математически приказки, играем игри, разгадаваме загадки и решаваме пъзели. Създаваме наши собствени задачи, учим се да подреждаме и сортираме информацията. Опитваме се да търсим и разбираме математиката и закономерностите в природата.
БЕЛ с Дора Специално разработен курс по четене и писане, по метода на класическата сугестопедия. Децата развиват четивна техника в пъти по-бързо от традиционния метод, чрез сричкуване. Чрез система от дидактични игри, песни и под фона на класическа музика се усвояват буквите, думите, изреченията, а писането се въвежда, като част от рисуването. Чете се първи буквар по четене от проф. Г. Лозанов – една вълнуваща приказка.
Изследвания – Английски чрез наука с Дени Опознаване на света около нас чрез експерименти, наблюдения и дискусии провеждани на английски език.
история с Дора, Теди и Дени Вълшебната машина на времето ни връща назад в историята на България. Няколко представители на славяните, прабългарите и траките са дошли да разкажат как е била създадена България. Какви хора са живели по земите ни, с какво са се занимавали.

Под формата на  театрални представления на легенди от българското минало  децата преживяват весели и интересни случки от миналото, подредени хронологично събития, а проверката на запомнените нови знания се извършва под формата на весели игри и викторини.   

роден край с Дора Какво ни заобикаля, кои градове познаваме, какви животни обикалят из българските планини, а дали в черно море плуват акули?

“Роден край” пренася децата из българските земи, среща ги с вълнуващи приятели от растителния и животинския свят, показва им културните и исторически забележителности на България, подпомага  сформирането на българската идентичност.

съпричастност и толерантност с Дора Толерантността се развива, чрез  умения да съпреживяваме емоциите и чувствата на околните. В часовете по толерантност децата се запознават с различните емоции, начините за справяне с отрицателните чувства в себе си и другите. Научават как може да се общува невербвално с хора, с различни затруднения – слухови, зрителни, поведенчески, двигателни.

Срещаме се с брайловата азбука и с жестомимичната реч, както и с хора преживели различни физически травми.

музика с Теди Под акомпанимента на китара пеем песни от различни жанрове любими на децата: популярни песни, детски песнички, фолклорни и такива на английски. Измисляме движения и танци към песните, измисляме наши собствени текстове на някои от мелодиите.
литература, изкуство и игри
кухня наука с Дени Готвенето от различна, научна гледна точка. Защо се храним? Защо храната се покрива с мухъл или плесен? Заложи след колко време ще мухляса краставичка в буркан. Защо се подува хлябът? Отговорите на всички тези и още много въпроси свързани с готвенето и храната, чрез дейности в реално време.
компютри с Райчо
майсторилница – часове по творене с Роси
Керамика с Влади Заедно се учим да работим с глина, но не само – правейки различни предмети, ги обсъждаме и разбираме какво са те. Работим с ръцете си и ставаме по-сръчни. В процеса на правене, общуваме и научаваме повече за себе си.
театрална трупа с Ради и Нелсън Театрално ателие – водени сме от естесвения интерес на децата да се превъплъщават в различни роли и ги следваме в избора на вълнуващи за тях сюжети, истории, теми, които да разработим и изиграем пред публика. Опитваме се да стимулираме музикалните изяви на децата, като част от пиесите, които създаме заедно.
специални гости Често каним в Пътеки вдъхновяващи личности, които превръщат живота си в приключение, имат уникални таланти или правят нещо, което си заслужава да се сподели. При нас са идвали пътешественици, комикс автори, писатели, научни работници, хора, занимаващи се със социална промяна, музиканти, дори световната шампионка по унисайкъл.
посещения Следим отблизо културния живот на града и ходим редовно на изложби или музейни посещения.
деца като учители Децата при нас не са само ученици, те да и учители :). Независимо от възрастта им те имат възможност да водят занимания за нещо, в което са експерти. Това им дава възможност да развият презентационните си умения. Ние, възрастните им помагаме за подготовка на часовете им и след това обменяме обратна връзка за протичането им.
френски език посредством различни песни, игри, рисунки и стихчета децата започват да привикват със звученото и особеностите на френския език. Забавлявайки се, те научават своите първи думи и изрази, както и да съставят прости изречения с тях. Според вързастта и нивото им, те биват разделени на групи.
йога опознаваме различните асани, които са най-подходящи за деца и ги използваме като основа за различни ролеви игри; постепенно започваме да се учим на концентрация, търпение и постоянство.

 

училище за добродетели
Какво-Добродетелите са малка част от ценностите,които остават непроменени във времето. Те ни помагат да взимаме съзнателни и несъзнателни решения, водещи до дългосрочно добър резултат за нас, другите около нас и цялото. Например честност , постоянство, милосърдие.
Как протичат уроците-Във всеки урок се четат тематични приказки, пословици и стихотворения с български корен, действителни исторически случки, пее се песен, разсъждава се върху теза/цитат, свързани със съответната добродетел. В края на урока има забавни игри и занимания.
Цел-Детето да взима по-осъзнати решения, да разпознава Добродетелите (или тяхната липса), да може да ги назовава. Да ги припознае като свои и на тяхна база да взима самостоятелно решения, дългосрочно добри за него, другите и цялото.
Познава по-добре себе си и елементите, от които е изградено (ум, тяло, емоции, психика).
текущи събития с Данчо  обсъждаме интересни събития, случили се по света и у нас през последния месец, които резонират с нагласите, съответстващи на възрастта и интересите на децата; развиваме умения за аргументирано водене на спор; заниманията са с отворен формат, в който децата равнопоставено предлагат теми за дискусия.
изобретатели и откриватели с Данчо и Вели С децата разглеждаме живота на вдъхновяващи фигури от обществения живот, бизнеса и науката, които са допринесли за преодоляване на значими проблеми или са предизвикали качествен скок в разбирането и на социални, политически и природни закономерности; обикновено се прави връзка и надграждане на темата/епохата, по която сме работили в заниманието по наука и история.
математика за реалния свят с Вели
Английски 
история + наука с Данчо и Вели в пионерното тричасово занимание, с децата преминаваме през даден исторически период със силен акценти върху българската история и паралено разглеждане изобретение или постижение, което качествено е променило живота на хората през този период; заниманията са подчинени на текущата глобална тема за училището (здраве, нови начала и тн.); развиваме следните универсални умения: усещане за историчност, стрела на времето; разбиране на историческия процес; изказване на хипотези; проектиране на експеримент; записване на резултати и представянето им в таблици графики; откриване на причинно-следствени връзки; прогнозиране; асоциативно мислене; творческо мислене
Пътешествия с Теди Организираме пътуванията на училището като същестевременно учим за географията и историята на местата, които ще или бихме могли да посетим някой ден. Проучваме и планираме  детайлите по всяко едно от пътешествията си. Запознаваме се с далечни страни, непознати вярвания и обичаи.
глобални теми с Галя Всяка година учебната програма в Пътеки има 3 глобални теми, които се сменят на всеки три месеца.Те са свързани с колкото е възможно повече от учебните дисциплини. Самата глобална тема е избрана така, че да адресира реално съществуващ социален, политически, обществен или свързан с природата казус. В занятията, в които адресираме директно глобалната тема не само я разглеждаме като проблематична, но се информираме се за хора, които осъществяват позитивна промяна спрямо нея, от където дойде и мотото ни “Малки хора – големи промени”. В самото занятие гледаме видеа, снимки или се срещаме с хора, които дават добър пример за възможност за промяна. След това дискутираме, често и  пишем собствени идеи, насочени в посока подобряване на обсъжданата проблематика.
Литература с Галя* Децата в Пътеки започват сами да избират литературните произведения, които четат като уменията им за четене им позволяват да четат гладко и без затруднения. Те носят книги предложения, защитават избора си пред своите съученици и накрая гласуват. След това определяме заедно колко да се прочете вкъщи, а децата имат отговорност да дойдат на следващото занятие прочели това, за което сме се уговорили и с въпроси за дискусия. В самите часове дискутираме техните въпроси и след това имаме писмен или креативен отговор на литературен въпрос.
лични начинания с Галя, Райчо, Вели, Ради, Данчо, Нелсън, Теди Във времето за лични начинания всяко от децата взема самостоятелно решение какво иска да учи, стига то да е свързано с усвояване на някакво умение. Умението може да е от най-разнообразен порядък – нов език, подобрение на нивото по математика, компютърни умения, шиене, готвене, майсторене от всякакъв характер, работа с инструменти и машини, специфични музикални умения, прилагане на научни познания в практически активности и др.