Интелектуално развитие

Нашата разнообразна учебна програма подпомага родителите и ги насърчава да се включват в развитието на техните деца, без това да ги натоварва с цялата дейност за напредъка и дейностите им. Семействата имат възможност да посещават часове от учебна програма, която е създадена и бива преподавана от доказало се алтернативно пространство за обучение, и в същото време остава пространство за достатъчно ресурси за провеждане и изграждане на процес на обучение, провокиран и фасилитиран от семейството. Нашите учителите имат опит в това да предоставят смислени, интерактивни и ангажиращи занимания чрез изцяло виртуална комуникация. Образователните дейности в дигиталната ни класна стая са свързани с трите глобални теми, избрани за учебната 2020-2021 година. Тази година ще имаме тема шапка за цялата учебна година, която ще бъде разбита на 3 подтеми за трите ни триместъра. Тя е вдъхновена от облечената за първи път в думи от Хенрик Ибсен философия за живота на скандинавците friluftsliv(фрии луфтс лив), което означава „свободен живот на открито“. Основното в тази философия или начин на живот е връзката на човек с природата. В първата третина на учебната година главната ни тема ще бъде Свобода, последвана от Природа и накрая Живот. В първата ще разгледаме темата за свободата през призмата на различните дисциплини, но също така и ще помислим върху термина в светлината на настоящата световна ситуация. В темата за свободата, (която е основна в ценностната система на Пътеки и която ще бъде компрометирана донякъде в ежедневието ни в училище), по много и разнообразни начини ще помогнем за децата да осмислят и интегрират здравословно случващото се в света в момента и ограниченията и възможностите, което то дава, независимо от индивидуалния прочит, който всяко семейство има в огромния океан на разнопосочна информация. Смятаме, че това ще даде също така възможност да надграждаме заедно с децата в посока толеранс и чуваемост за другите около нас.

Всяка от трите теми е основен център на заниманията за три месеца от периода на обучение и завършва с „Фестивал на знанието”, към който онлайн учениците ще допринесат, за да може да празнуваме заедно като една сплотена общност.