интердисциплинарни проекти-шоколада 8+г

Учители: Галя, Калина и Нелси 

Дата: 27.11. 2020 – 4.12.2020

Крaтко описание на проектната идея

Избрахме темата за шоколада след много забавен брейнсторминг и веднага се захванахме с проучвания. И трите открихме много дълбоки нива на темата, които благодарение на различните ни интереси, получиха подобаващо внимание.

Решихме да ползваме за първа проектна тема нещо толкова обичано като шоколада, за да „отворим вратите“ към интердисциплинарното учене с лекота. Стартирахме с дегустация и научно описания през призмата на 5те сетива, който после използвахме като база за писане на рекламни текстове и рецензии (говорихме за жанрове и стил на писане), които след това превеждахме на английски език. Успяхме да направим връзки между много полета на знанието през шоколада и да осъществим активности от областта на изкуствата, точните и социалните науки, език и математика. Когато планирахме, се свързахме с учителите по математика, история и география и в заниманията си включихме препратки и преглед на/към ученото преди по тези дисциплини, т.е. свързахме предишно познание с настоящите занимания.

Правихме и експерименти, готвихме и творихме. 

Дадохме думата на децата за рефлексия и разсъждения по време на всяко занимание. Също така свързахме и глобалната семестриална тема Свобода чрез обратната й страна – робството в какаовите плантации в Западна Африка, което продължава и до днес. В някои от заниманията говорихме и за политика и вземане на решения за индивидуалните човешки животи от високо ниво и с липса на хуманност. В процеса на проверка и затвърждаване на наученото получихме доказателства през работата на децата за положителния ефект на този вид работа – интердисциплинарното проектно учене.

Кои са  големите идеи, които искате да достигнат до децата, да ги усвоят през този проект? 

На първо място – идеята за взаимосвързаността на различни нива – в науката, в човешките отношения, в природата, в работните отношения. 

На второ място – идеята за стойността на един продукт – историята му, начинът на добив, формиране на цена (и всичко, свързано с това по веригата на взаимодействия между производство и консумация).

На трето място – идеята, че хуманното отношение към другия е въпрос на избор, но и на обстоятелства също така (засегната в заниманията за робството и условията на труд в какаовите плантации в Западна Африка).

Какво да вземем предвид преди да започнем проекта:

Ако проектната идея е заложена от учителите – как са поканени децата да допринесат свои идеи/въпроси/интереси към разглеждането й?

В този случай цялостната идея, с всичките й подидеи бе разработена от нас. В края на проекта, след като и ние и децата бяхме събрали опит и добили представа с този вид на работа, си направихме среща с децата, на която те предлагаха идеи и гласуваха следващата проектна тема.

Как българският и английският език, математиката, историята, географията, естествените и социалните науки, изкуството и спорта ще бъдат интегрирани в проекта?

След като избрахме темата и всяка една от нас направи собствено проучване, си направихме 3 екипни срещи, в хода на които „разбихме“ събрания материал на отделни занимания, които целят адресиране на поне две полета на знанието наведнъж. Нелсън бе работила по този въпрос и самостоятелно, Галя и Калина в последствие също (в смисъл – освен на работните ни срещи). 

Математиката бе интегрирана в няколко занимания, които имаха друга основа – наука, география, екология и логика. Българският бе адресиран чрез писмени задачи в креативни занимания и занимания по социални науки. Историята и географията бяха като централни теми в част от въвеждащите занимания, но там имаше и математика(статистика) и език. Английски имахме веднъж, децата превеждаха писани от тях текстове. Не успяхме да инкорпорираме спорт. Имаше занятия с рисуване, театър, видео, готвене, писане на стихове.

Как е организирано включването на ежедневно писане в проекта?

Залагахме писмени задачи във занятията за всеки ден, като друга тяхна роля беше да получаваме през тях обратна връзка за усвоеното от децата.

Как ще се проследява усвояването на знания и умения и как ще се документира за всяко дете?

Чрез писмени задачи, театрален сценарий, креативни задачи, в които децата да бъдат провокирани да покажат наученото. 

Уменията в областта на езиците и математиката се адресираха на почти ежедневна база, но резултатите от това не са драстично различни от началото на проекта поради неговата краткотрайност.

Какво да вземем предвид след завършване на проекта:

Какви изводи направени след края на проекта могат да помогнат в определяне на следващ/и проект/и и на следващо ниво на същия проект?

Този въпрос не е лесен. По мое мнение (Галя съм) опитността, придобита с тези конкретни деца в този начин на учене ще ни позволи да изградим следващия проект на още по-индивидуално ниво. С децата от групата на Критиците (10-12г.) могат да се засягат много теми и да се работи на дълбоко ниво. 

Отчитам, че е важно да се залага проверката на знанията по време на дизайна на проекта!

Ще има ли този проект представяне на Фестивала и ако да – какво?

Да, ще има. Част от писмените им работи, които бяха създавани с тази цел, театрална сценка, ода за шоколада, математически статистики.