Как учим в Пътеки?

В Пътеки голяма и важна част от обучението е съсредоточено около интердисциплинарно учене, основано на проблеми. 

За децата от малките групи (5-7г.) има академични занимания, които да положат стабилна основа, разбиране и да развият умения. Това се случва в сутрешния учебен блок. Следобяд имат интердисциплинарни проекти (които включват изкуства, социални науки и всяка възможност за свързване с академични познания). Всеки петък ще има специални събития – излизания в природата или в културните пространства на града и посещения от интересни гости.

За големите деца (7+) интердисциплинарните проекти са сутрин, те са основани на  различни академични полета на знанието в комбинация с творчески предизвикателства за развиване и обогатяване на естествените заложби у децата. Големите деца ще имат интердисциплинарни проекти 4 сутрини и лични начинания 4 следобеда (които включват и разнообразни академични опции). Една сутрин ще има щастливи новини, чудинки Будинки и математика. Всеки петък ще има специални събития – излизания в природата или в културните пространства на града и посещения от интересни гости.

Учебната година е разделена на 2 семестъра, като всеки от тях има голяма тема, която служи за шапка на програмата. 

  • Тема „Аз и моята общност“ –  септември до февруари
  • Тема „Общества и цивилизации“ – февруари до юни

Във всяка тема може да се стартират различни проекти, избрани от децата или с тяхно съдействие. В различните групи всяка тема ще се разглежда през най-адекватната за съответната възраст призма във всеки един от триместрите:

Основни нужди (5-6г.)

Децата ще изследват как всички живи същества имаме основни нужди за оцеляване – храна, вода, въздух, подслон и любов. Те ще проучат как да гарантират, че основните им нужди са удовлетворени, както и последиците от отсъствието им. Конкретни проектни теми се избират от тях или с тяхно съдействие.

Разнообразие (7-9г.)

Децата ще изследват как разнообразието, независимо дали е културно или биоразнообразие, прави всичко живо ценно и специално. Конкретни проектни теми се избират от тях или с тяхно съдействие.

Системи и взаимодействия (не за 2023-2024г.)

Децата ще изследват как всички земни системи са обвързани чрез взаимодействията помежду им, независимо дали това са случва в природата, обществата или космоса. Конкретни проектни теми се избират от тях.

Промени и трансформации (9 + г.)

Децата ще изследват как всички организми, места и системи непрекъснато се променят, както и разликата между промяната и трансформацията. Конкретни проектни теми се избират от тях.

Благодарение на вече многогодишната ни опитност и в стремежа ни да създадем стабилна учебна програма, която има естествена последователност решихме, че децата ще преминават през всяка една от големите теми в следващите години на обучение в Пътеки. Децата над 14 г. ще преминават към програмата, описана в детайл в сайта ни със заглавие Бъдещето на Пътеки.

Всеки семестър завършва с финални проекти и Фестивал на знанието, на който семействата са поканени да отпразнуват учебния процес с децата.