Мрежа от професионалисти

Фондация1391648_543955929019416_280893108_n „Моят музей” е създадена с цел да подпомогне музеите да изпълняват своята социализираща и образователна функция. Тя разработва програми за работа с деца и възрастни, организира професионални обучения в областта на музейното образование и работата с разнообразна публика. Освен директното си сътрудничество с музеи фондацията работи с училища и центрове за неформално образование. Убедени сме, че всеки музей, независимо от вида и размера си, може да се превърне в активно средище на общуване, познание и личностна и социална рефлексия, така че да бъде припознат от публиката като „моя музей“.

logo_main

Пътеки е част от платформата за доброволчески обмен workaway. Благодарение на това имаме в екипа си целогодишно приток на доброволци от различни краища на света. Те привнасят много за разнообразието и колорита на учебната ни програма. Доброволците представят държавите си, както и други страни, в които са работили и така децата научават от първа ръка за спецификите на различни географски дестинации. Освен това са партньори на децата във времето за учене чрез игра, когато имат желание водят ателиета или учебни занимания. Ние сме пътуващо училище не само защото нашите деца осъществяват самоорганизирани и до голяма степен самофинансирани пътувания, а и защото сме желана дестинация за много интересни личности, решили да дарят времето си за смислени каузи. Като нашата!