НАШИЯТ ЕКИП

„По време на часовете се старая да давам думата и да питам за мнението на всеки един отделно, като едновременно с това искам да им внуша, че няма грешен отговор, а по скоро недообмислен такъв. Старая се, където е възможно, да не им давам готов отговор, а да стигнем до главната идея чрез насочващи въпроси. Този подход работи в много голяма част от времето.“ –Вели

„Опитвам да следвам системно чиста и ясна структура в заниманията си, надявайки се, че за децата ще стане по-ясно какво сме постигнали в предишни часове, с какво се запознаваме в момента, кои са бъдещите ни посоки.- Старая се да подбирам разнообразни материали, които да онагледяват, това, за което говорим, да служат като основа за основа на повдигане на въпроси, за търсене на отговори, които да забавляват, мотивират или вдъхновават.- Иска ми се темата, по която работим да е представена от различни ъгли. От една страна това помага да сменяме фокуса на занимание, без децата да се отегчават, а от друга се надявам да им помага да откриват  полета на личен интерес. Новата информация се повтаря без натрапване и чрез изживявания, добавят се и нови умения.- Винаги има задача с реален продукт или постижение, от които децата да изпитат лично удовлетворение.“ –Аги

„Старая се да правя разнообразни дейности с децата, карам ги да търсят неща вкъщи, да гледат клипчета, задавам въпроси често, за да стигнат те до дадени заключения, показвам снимки, а имам понякога и часове, в които учениците говорят основно.“ –Дени

“ Бих казала, че силните ми страни са, че във всеки час гледам да правя връзки с други предмети, както и с предишни занимания по изкуство. Позлваме неща от къщите/околността им. Ангажирам отделните деца доколкото мога, питам дали се справят, задавам въпроси, питам дали имат въпроси и т.н. Глобалната тема е в центъра на повечето занимания, и също се вслушвам в нещата, които ги вълнуват тях и ги отразявам в темите на следващи занимания.“ –Дари

„За мен въпросите са есенцията на учебния процес. Смятам, че е също така и най-лесният и адекватен начин да се свържеш с децата и нивото им на разбиране. Това пък от своя страна дава възможност за създаване на съобразно с индивидуалните различия съдържание.Когато работя с групата в дискусионен формат понякога оставям натуралните лидери да формулират обобщенията. За децата, на които не им идва от вътре да говорят пред група или са неуверени, в този конкретен случай мисля, че наблюдавайки участието на други деца и уважението им мнение ще облекчи решението им и те да се включат.“ –Галя