Общността на Пътеки

Аз избирам „Пътеки“ за моето дете защото това е място, на което тя има възможност да открива себе си, докато научава неща за живия живот. Място, на което мнението й се чува, учи се да разрешава конфликти през медиация, учи се, че хората са различни и това е ок. И че не е нужно да си иделен. И като всички останали 🙂 Защото „Пътеки“ не е училище като всички останали.

Избрах „Пътеки“, защото е общност, където мога лично да познавам всички родители, деца и учители. Да знам, че детето ми е на сигурно място, разбирано и уважавано.

I choose Пътеки because it’s a community, I get to know the children, the parents, the teachers. It’s a place that I feel safe for my child and i get the feeling that we are the ones doing something new and important!