Интердисциплинарни проекти. Проект Овца – деца 9+г.

Група: Кокошарник (9-13 г.)

Учители: Галя, Калина, Нелсън

Дата: януари – март 2022

Какъв проблем ще опитате да разрешите или на какъв въпрос да намерите отговор във вашия проект?

За този проект приехме тема, избрана от децата, а именно Овцата. В седмицата за рефлексия след първия Фестивал на знанието обсъдихме с тях какво можем да си вземем като опитност от първия ни проект за хляба и след това проведохме дискусия, в която децата изведоха подтеми, за които искат да учат в хода на новия си проект. Така този проект тръгна в посока, която не изисква въпрос, който да ни води, както е в повечето ни проекти.

Кои са големите идеи, които искате да достигнат до децата, да ги усвоят през този проект? 

Да разберат мотивите на европейците да тръгнат към Новия свят. Да разберат причините за началото на Великите географски открития. Как Великите географски открития променят хода на историята. До географските открития стигнахме в темата за овцата през това, че по време на тях домашните животни от едни континенти са стигнали до други, по-конкретно овцата е стигнала от Европа до Нова Зеландия на един от коработе на Джеймс Кук.

Как изглежда физическият ни свят и какво е характерно за различните климатични региони. Обогатяване на речника на географските понятия.

Как се трансформират бозайниците и респективно хората. С това конкретно целим децата, които са на прага на пубертета да видят, че промените се случват навсякъде около и в нас – и в хората и в животните и в историята, географията на света и планетата.

Какви въпроси ще използвате за да провокирате и навигирате учебния процес?

Защо европейците тръгват към Новия свят?

Какви са причините за Великите географски открития?

След като научим нови неща за конкретна част от света – сами търсят къде на е континенталната и на световната географска карта, с какво граничи. Нанасяне на тази информация в лични атласи, които всяко дете има.

Как биологията на овцата и човека си приличат?

Как са класифицирани живите организми и защо в този, а не в друг ред?

Кои са основните жизнени процеси в животинския свят?

Как презентираме информация, която сме научили и желаем да представим пред публика?

Какви различни методи на презентация има и как намираме удачния за нас?

Ако проектната идея е заложена от учителите – как са поканени децата да допринесат свои идеи/въпроси/интереси към разглеждането й?

Проектната тема е зададена изцяло от децата.

Как българският и английският език, математиката, историята, географията, естествените и социалните науки, изкуството и спорта ще бъдат интегрирани в проекта?

В темата овца разглеждаме няколко отделни подтеми – 

1. Великите географски открития – история

2. Основно опознаване на картата на света – география

3. Прилики и разлики в биологичното развитие на овцата и човека – биология

4. Добиване на представа за богатството на животинския свят и класификацията му – биология

5. Разбиране на основните жизнени процеси в животинския свят – биология

6. Процесите на трансформация при овчите продукти – вълна и сирене – биология и физика, химия

7. Стопшоушън филми – изкуство

8. Уравнения, създадени от децата по текстова задача и решаването им – математика

9. Мерни единици, операции с десетични дроби, проценти, графики, измервания – математика

10. Преводи на текстове видеа, от английски, обсъждания на английски по получена информация. В този процес им подаваме информация за правила на езика, използване на времена, развиване на грамотност като цяло – английски език.

11. Презентационни умения

12. Търсене в интернет

13. Животински и растителен свят, климат и релеф в държавите, които учим в хода на географско-историческата част.

Как е организирано включването на ежедневно писане в проекта?

Децата си водят записки по време на заниманията, независимо от дисциплината, която е фокус в конкретния момент. Имат занимания, в които рефлектират върху наученото в писмен вариант, задачи за креативно писане и записвания на идеи и размисли.

Как ще се проследява усвояването на знания и умения и как ще се документира за всяко дете?

Примери от работата, викторини, писмена проверка на знанията, рубрики, крайни продукти.

Ще има ли този проект представяне на Фестивала и ако да – какво?

Да, стопмоушън филмчета, отразяващи избрана от децата част от проектната информация.

След завършване на проекта учители винаги отговарят на следния въпрос като екип, но също така го поставят и пред децата в дискусионен формат, за да могат и те да рефлектират на свършената работа :

Какво да вземем предвид когато един проект или проектен етап привърши и как да използваме изводите при дизайн на следващ проект или етап?