Онлайн класни стаи със смесени възрастови групи

Нашата програма обединява децата в среда, която обхваща смесени възрастови групи (6-7г. или 8+г.), като по този начин учениците са много по-склонни да си сработват успешно, вместо да се състезават. Духът на взаимната помощ и подкрепа, който децата заедно създават осигурява възможност на децата да се възприемат като партньори, вместо като състезаващи се. Учебните стаи със смесени възрастови групи позволяват разкриване и подкрепа на индивидуални способности,  като също така предоставят непрекъснат източник на мотивация за развитие. В смесените групи учителите имат възможност да подготвят и адресират работен план за всеки един ученик отделно, вместо да съставят еднакви изисквания за всички и да задават общо темпо за групата. Класните стаи, състоящи се от ученици от смесени възрастови групи, допринасят за създаването на сплотено семейство от учащи, които се подкрепят и се грижат един за друг.