Учене в практика

Учене в практика (стажантски програми, чиракуване и обществено полезна дейност) – това ще представляват стажове/практики/чиракуване, които ще бъдат съгласувани между училището и професионалната общност, която планираме да изградим дотогава. Децата ще имат възможност да усвояват умения в реална работна/творческа среда и да ги развиват с подкрепа от професионалисти в различни области. За целта ние ще се заемем с изграждането на мрежа от контакти, която да е готова да поеме индивидуалните търсения на нашите ученици. В тази графа за ще попадат и участия в благотворителни кампании, социална работа и всякаква заетост, целяща хармония, толерантност и равнопоставеност в обществото. В момента личните начинания спомагат първите стъпки в тези опитности за големите ни деца, а флоутърската позиция го осигурява в още по-начален етап и за по-малките. Плановете на Кивитата за участие в залесявания и помощ в приюти е още един пример за старт в тази посока.