Валидация

Често ни е задаван въпроса:

Каква е възможността да имаме МОН и/или международни сертификати?

Пътеки е и ще остане независимо от стандартните изисквания на МОН пространство за учене. 

Ние разбираме, че много родители са загрижени за сертифициране на учебния процес на децата си. Вярваме, че възможностите за валидация за избралите алтернативен образователен формат ще се увеличат през следващите няколко години и в България, но дори и сега са налични опции за семействата, които се интересуват да валидират образованието на детето си пред системата на МОН или чрез международни формати/платформи. Споделяме малко информация в тази връзка по-долу: 

Международна валидация

Има много Американски онлайн училища, в които за таксата и времето от една година, децата могат да покрият и завършат изискванията за дипломиране. Тук включваме линкове към Home Life Academy https://homelifeacademy.com.

МОН + чуждестранна валидация

В България вече има случаи, в които семейство е избрало онлайн платформа, чиито резултати са достъпни за интересуващите се и представяйки ги, родители са получили официално разрешение да отпишат децата си от системата на МОН.  За да бъде позволена тази стъпка, в различните случаи има различни изисквания за детето. Необходима е ангажираност и вложено от родителя време за да се осъществи гореописаното, но е напълно възможно.

Валидация към МОН

За момента в България е разрешено дете да учи в избран от родителите формат ако е записано в самостоятелна форма на обучение в училище към системата на МОН, в което да държи един или два пъти годишно изпити, с които да валидира знанията си според изискванията на съответното училище.