Валидация

Често ни е задаван въпроса:

Каква е възможността да имаме МОН и/или международни сертификати?

Пътеки е и ще остане независимо от стандартните изисквания на МОН пространство за учене. 

Ние разбираме, че много родители са загрижени за сертифициране на учебния процес на децата си. Вярваме, че възможностите за валидация за избралите алтернативен образователен формат ще се увеличат през следващите няколко години и в България, но дори и сега са налични опции за семействата, които се интересуват да валидират образованието на детето си пред системата на МОН или чрез международни формати/платформи. Споделяме малко информация в тази връзка по-долу: 

Международна валидация

Има много Американски онлайн училища, в които за таксата и времето от една година, децата могат да покрият и завършат изискванията за дипломиране. Тук включваме линкове към две такива училища.

МОН + чуждестранна валидация

В България вече има случаи, в които семейство е избрало онлайн платформа, чиито резултати са достъпни за интересуващите се и представяйки ги, родители са получили официално разрешение да отпишат децата си от системата на МОН.  За да бъде позволена тази стъпка, в различните случаи има различни изисквания за детето. Необходима е ангажираност и вложено от родителя време за да се осъществи гореописаното, но е напълно възможно.

Възможни онлайн платформи извън България, за които имаме информация

Изисквания за завършване в Acellus: За да получи диплома за средно образование и да се дипломира като възпитаник на Acellus Academy, ученикът следва да отговаря на следните критерии:

– Да покрие 24 гимназиални кредита, включително минималните изисквания за всеки предмет.

– Да покрие минимум 6 кредита чрез Acellus Academy, които включват един кредит за всяка от четирите ключови области  (математика, наука, език, изкуства и социални науки) и два избирателни кредита.

– Да бъде записан и активен в Acellus Academy за минимум от дванадесет месеца.

– Да може да се справи с финансовата отговорност, която Acellus Academy изисква. (към момента $2400 на година)

West River Academy

Home

Превод от сайта им:

West River Academy е акредитирана от Националната Асоциация за Правна Подкрепа на Алтернативни Училища/ National Association for the Legal Support of Alternative Schools.  NALSAS няма изисквания за учебната програма на членовете – училища. NALSAS уважава правото на семейството да избере програмата,която ще работи най-добре и ще е най-подходяща за техните деца. Повечето Американски колежи и университети, за които възпитаниците на West River Academy са кандидатствали, разпознават нашата диплома и програма като валидни. Нашите документи също са били приети в други държави и в университети в други държави. Има $375 годишна такса за записване за цялата учебна година и $395 такса за дипломен проект. Дипломният проект следва да бъде стартиран най-малко два месеца преди решението на студента да се дипломира и да получи своята диплома. Ако ученикът живее извън САЩ и ще се нуждае от апостил (специално удостоверение с печат за заверка на документ одържавата, в която документът е издаден) или легализация на неговата диплома и програма, молим да бъде осигурен още един месец време за обработка на документите.

Валидация към МОН

За момента в България е разрешено дете да учи в избран от родителите формат ако е записано в самостоятелна форма на обучение в училище към системата на МОН, в което да държи един или два пъти годишно изпити, с които да валидира знанията си според изискванията на съответното училище.