Oписание на програмата (8+ г.)

В Пътеки обучението е съсредоточено около интердисциплинарно тематично обучение, базирано на проблеми.  Големите деца ще имат интердисциплинарни проекти сутрин и лични начинания (които включват академични опции) следобед.  Следните дейности са част от седмицата в Пътеки.

Седмично кръгче

Всеки ден учебният процес започва с групна среща. На тези срещи си говорим за събития, които ще се случват през седмицата, припомняме си какво е важно, за да тече училищния живот спокойно и пълноценно. Даваме думата ако някой има да представи нещо ново или има вълнуваща идея. Всеки понеделник учебният процес започва с обща среща и всеки път пеем, което е любим момент на всички ни!

Чуденки-Буденки

В часовете “Чуденки-Буденки” Граци фасилитира учебни процеси по социално-емоционална интелигентност. Това име е, за да напомня на децата, че преди да реагираме в отношенията със себе си и с другите е добре да се зачудим какво е довело дотук, коя наша или чужда потребност пробужда съответните чувства, а оттам поведения. Едва след като разберем това, можем да намерим работещо решение за предизвикателствата.

Проектно учене

Всяка година учебната програма в Пътеки има 3 глобални теми, които се сменят на всеки три месеца. Те са различни за различните възрасти и са свързани с колкото е възможно повече полета на знанието. Учителите разработват проекти, адресиращи въпрос, проблем, идея, казус , свързани с въпросната глобална тема. Първият триместър започваме с проект, изцяло разписан от учителите, по-нататък продължаваме с проекти, в които децата са активни участници при избора на теми и учебни съдържания. Ученето се случва в рамките на такива проекти под формата на дискусии, теоретични въведения, въпроси към децата и общо познание за групата, изведено от отговорите им. Правим експерименти, наблюдения и игри. Пишем текстове от различен характер – информатични, научно обосновани, чисто креативни, въпросници, анкети и чрез това овладяваме езика. Позоваваме се на различни информационни източници, в част от случаите на английски и с това овладяваме и чужд език и фокусираме търсенията си спрямо зоните ни на интерес. Правим опити в изказването на хипотези, проектиране на експеримент, записване на резултати и представянето им в таблици графики, откриване на причинно-следствени връзки, прогнозиране. Често дискутираме и  пишем собствени идеи, насочени в посока подобряване на обсъжданата проблематика. С всичко изброено подпомагаме развитието на асоциативното и творческото мислене и добиваме опитност в собствените си сили и валидността на мненията ни. Комбинацията от различни науки и изкуства ни подпомага да си обясняваме света около и вътре в нас и ни показва взаимосвързаността на всичко, което ни заобикаля.

Литература

Децата в Пътеки започват сами да избират литературните произведения, които четат като уменията им за четене позволяват да четат без затруднения. Носям книги предложения, защитаваме избора си пред своите съученици и накрая гласуваме. След това определяме заедно колко да се прочете вкъщи и имаме отговорност да дойдам на следващото занятие прочели това, за което сме се уговорили и с въпроси за дискусия. В самите часове дискутираме въпросите, които са излезли и след това имаме писмен или креативен отговор на литературен въпрос.

математика

Без значение от това на колко години сме, всеки един от нас е готов да учи с желание и мотивация, само ако вижда смисъла и практическото приложение на нещата, които му се преподават. Ето защо в часовете по Практическа математика, основният фокус ще бъде върху това да отговорим на два основни въпроса – „Това къде ще ми потрябва?“ и „Как наученото до този момент участва в света около мен?“. Опирайки се на тези два ключови въпроса,  ще дебатираме, разсъждаваме, изследваме и изготвяме различни проекти, с чиято помощ ще разширим кръгозора ни от знания. Това спомага разберето на участието на математиката в реалния живот и ежедневието ни. Учим се да боравим с финанси и да управляваме средства, което е умение, полезно през целия живот на човек.

Английски език

Имаме възможност да учим чрез разнообразни дейности, включващи игри, групови дискусии, музика. Чрез тези методи имаме за цел да развием говорни умения, за четене и за изразяване в писмен вид, както и способности за работа в екип. С по-напредналите ученици упражняваме писмения израз на собствено мнение, убеждение или позиция, както и умението за събиране и подреждане на релевантна информация за дадена цел.

Щастливи новини

Идеята тук е да се учим да се ориентираме в безкрайният океан от информация, наречен интернет. Да знаем кога една новина е истинска и кога – фалшива, както и причините и двата вида да съществуват. Но също така и да се учим да насочваме фокуса си към Щастливите новини, които са толкова много и разнородни, но често остават незабелязани поради привлекателността на шокиращите и драматичните. Голяма сила на тези знаятия е, че осъществяването им става във взаимодействие с родителите (те съдействат с издирването на такива новини и ги обсъждат с децата вкъщи), което позволява училищния процес да се пренесе вкъщи и разговорите от вкъщи да имат легитимно място в училище. Тук спомагаме и развиването на презентационните умения на децата в моментите, в които те представят на съучениците си обсъдената в къщи новина.

история

В часовете по история научаваме повече за своето минало, като често се поставяме и на мястото на герои от различните епохи или конкретни исторически личности. Търсим зависимости между различни исторически събития и често спираме на моменти хода на историята и се опитваме да отгатнем какво ли ще последва. Понякога всичко е толкова логично и закономерно, а понякога нещата са толкова непредсказуеми! Играем исторически театър, пишем писма до исторически личности, създаваме свои собствени исторически трудове. Често посещаваме музеи и исторически местности и дори истински археологически разкопки!

Спорт
Всеки ден деца имат 1-2 часа в парк.  Имат възможност да изразходват енергия в импровозирани и организирани спортни занимания и игри, на открито или в училищния салон. Физическата активност ни помага за усъвършенстването на двигателни умения и рефлекси. Обръщаме внимание на желанията и нагласите на всеки при избора на видовете спорт и игри. Освен това те имат седмична тренировка с учител по спорт.

ЛИЧНИ НАЧИНАНИЯ

Във времето за лични начинания всяко от децата взема самостоятелно решение какво иска да учи, стига то да е свързано с усвояване на някакво умение. Умението може да е от най-разнообразен порядък – нов език, подобрение на нивото по математика, компютърни умения, шиене, готвене, майсторене от всякакъв характер, работа с инструменти и машини, специфични музикални умения, задълбочаване на знанията по история, прилагане на научни познания в практически активности, креативно писане, различни форми на изкуство и др.

Изкуство

В часовете по изкуство и творене заедно експериментираме и се забавляваме с различни материали и техники. Освен с рисуване в различни форми и майсторене, се занимаваме и с шиене и бижутерия. Учим се от грешките си, намираме решения, изследваме, изразяваме себе си. Виждаме различните гледни точки, уважаваме работата на другите, изграждаме връзки, чистим и подреждаме след като сме създали хаос. Работим по общи проекти.

Бижутата

Бижутата (украшенията) са неизменна част от нашия бит и живот. Създаването на бижута стимулира творческите умения, усещането за красота, разпалва въображението, развива фината моторика, прецизността, тренира умението/навика да се планира, преценява, греши и съответно поправя. Работата с дребни елементи и повтарящи се движения действа успокояващо, дори медитативно, учи на търпение и постоянство. Освен това, чрез създаването на бижута децата имат възможност да се запознаят с различни материали, да работят с инструменти, да усвоят техники за изработка на бижута и елементи за декорация. Като цяло ще работим с основни техники за изработка на бижута, основи на макрамето и приложението му в бижутерията и бита, основи на плетенето на една кука и др.

Театър 

Следваме естествения интерес на децата да се превъплъщават в различни роли и ги подкрепяме в избора на вълнуващи за тях сюжети, истории, теми, които да разработим, разпишем и изиграем пред публика. Използваме различни игри и техники и много се забавляваме.

Работилница

Работилницата е място, в което материализираме лични идеи, майсторим, учим се да работим с инструменти и машини по безопасен начин.

Филм и фотография
Изследваме света и себе си чрез обектива на фотоапарата. Изпробваме различни техники на снимане. Развиваме собствен стил. Правим фотографски изложби. Минаваме през целия процес на създаване на филм – от написване на сценарий до заснемането му и монтирането.

Компютри
Всекисподеля интереса си или желанието си да научин нещо ново – работа с определена програма, програмиране, адекватен подход към проучване в интернет

Специални гости и посещения

Често каним в Пътеки вдъхновяващи личности, които превръщат живота си в приключение, имат уникални таланти или правят нещо, което си заслужава да се сподели. При нас са идвали пътешественици, комикс автори, писатели, научни работници, хора, занимаващи се със социална промяна, музиканти, дори световната шампионка по унисайкъл. Следим отблизо културния живот на града и ходим редовно на изложби или музейни посещения.

Деца като учители

Децата при нас не са само ученици, те да и учители :). Независимо от възрастта им те имат възможност да водят занимания за нещо, в което са експерти. Това им дава възможност да развият презентационните си умения. Ние, възрастните им помагаме за подготовка на часовете им и след това обменяме обратна връзка за протичането им.