Oписание на програмата (8+ г.)

В Пътеки обучението е съсредоточено около интердисциплинарно тематично обучение, базирано на проблеми.  Големите деца ще имат интердисциплинарни проекти сутрин и лични начинания (които включват академични опции) следобед.  Следните дейности са част от седмицата в „Пътеки.“

 

седмична среща

Всеки понеделник учебният процес започва за всички деца заедно, независимо от възрастта им. На тези срещи си говорим за събития, които ще се случват през седмицата, припомняме си какво е важно, за да тече училищния живот спокойно и пълноценно. Даваме думата ако някой има да представи нещо ново или има вълнуваща идея. И всеки път пеем, което е любим момент на всички ни!
математика с Теди и Петя Учим математиката като я търсим навсякъде в света около нас. Разказваме си математически приказки, играем игри, разгадаваме загадки и решаваме пъзели. Създаваме наши собствени задачи, учим се да подреждаме и сортираме информацията. Опитваме се да търсим и разбираме математиката и закономерностите в природата.
Литература с Галя Децата в Пътеки започват сами да избират литературните произведения, които четат като уменията им за четене позволяват да четат без затруднения. Носям книги предложения, защитаваме избора си пред своите съученици и накрая гласуваме. След това определяме заедно колко да се прочете вкъщи и имаме отговорност да дойдам на следващото занятие прочели това, за което сме се уговорили и с въпроси за дискусия. В самите часове дискутираме въпросите, които са излезли и след това имаме писмен или креативен отговор на литературен въпрос.
Английски с Вели Имаме възможност да учим чрез разнообразни дейности, включващи игри, театър, групови дискусии, музика. Чрез тези методи имаме за цел да развием говорими умения, както и способности за работа в екип. През цялата учебна година откриваме света заедно, пътувайки през вълнуващите светове на историята, географията, науката и музиката.
история + наука с Теди и Явор В това пионерното тричасово занимание, с децата преминаваме през даден исторически период със силен акценти върху българската история и паралено разглеждаме изобретение или постижение, което качествено е променило живота на хората през този период. Заниманията ни са подчинени на текущата глобална тема за училището и развиваме следните универсални умения: усещане за историчност, стрела на времето, разбиране на историческия процес, изказване на хипотези, проектиране на експеримент, записване на резултати и представянето им в таблици графики, откриване на причинно-следствени връзки, прогнозиране, асоциативно мислене и творческо мислене.
Наука и история с Дени
В заниманията по Наука и история  помагаме на децата да навлязат в сферата на научното. В рамките на учебната година създаваме заедно времева ос, с която отбелязваме важни за човечеството открития и изобретения. Обогатяваме историческите си познания чрез изучаване на факти и събития покрай откритията и изобретенията. Учим за важните за човечеството находки, а измежду тях отделяме време и на редица други. Всичко това се случва чрез дискусии, теоретични въведения, експерименти, наблюдения и игри. Комбинацията от история и наука ни подпомага да си обясняваме света около и вътре в нас.
глобални теми с Галя Всяка година учебната програма в Пътеки има 3 глобални теми, които се сменят на всеки три месеца.Те са свързани с колкото е възможно повече от учебните дисциплини. Самата глобална тема е избрана така, че да адресира реално съществуващ социален, политически, обществен или свързан с природата казус. В занятията, в които говорим директно за глобалната тема не само я разглеждаме като проблематична, но се информираме за хора, които осъществяват позитивна промяна спрямо нея, от където дойде и мотото ни “Малки хора – големи промени”. В самото занятие гледаме видеа, снимки или се срещаме с хора, които дават добър пример за възможност за промяна. След това дискутираме, често и  пишем собствени идеи, насочени в посока подобряване на обсъжданата проблематика.
Пътешествие около света за 8 месеца (а.к.а. География) с Дени В заниманието ще направим едно метафорично пътешествие около света. Всеки месец ще отделяме внимание на всеки отделен континент. Ще навлезем в детайли като: Климат (сезони, особености, климатични зони и спецификите им), флора и фауна,релеф, водни басейни, планини, политическа карта на всеки континент (общо представяне на държавите на континента, времеви зони, валути, население и т.н.), Google Earth разходки.Ще се постарая всеки месец да имаме посещение от представител на съответния континент (вкл. ще се постарая да намеря човек, който е посещавал Антарктида).
Пътешествия с Теди Организираме пътуванията на училището като същестевременно учим за географията и историята на местата, които ще или бихме могли да посетим някой ден. Проучваме и планираме  детайлите по всяко едно от пътешествията си. Запознаваме се с далечни страни, непознати вярвания и обичаи.
„Щастливи новини“ с Галя
Идеята тук е да се учим да се ориентираме в безкрайният океан от информация, наречен интернет. Да знаем кога една новина е истинска и кога – фалшива, както и причините и двата вида да съществуват. Но също така и да се учим да насочваме фокуса си към Щастливите новини, които са толкова много и разнородни, но често остават незабелязани поради привлекателността на шокиращите и драматичните. Голяма сила на тези знаятия е, че осъществяването им става във взаимодействие с родителите (те съдействат с издирването на такива новини и ги обсъждат с децата вкъщи), което позволява училищния процес да се пренесе вкъщи и разговорите от вкъщи да имат легитимно място в училище.
лични начинания с екипът на Пътеки
Във времето за лични начинания всяко от децата взема самостоятелно решение какво иска да учи, стига то да е свързано с усвояване на някакво умение. Умението може да е от най-разнообразен порядък – нов език, подобрение на нивото по математика, компютърни умения, шиене, готвене, майсторене от всякакъв характер, работа с инструменти и машини, специфични музикални умения, прилагане на научни познания в практически активности и др.
майсторилница – часове по творене с Роси В часовете по майсторене и творене заедно експериментираме и се забавляваме с различни материали и техники. Учим се от грешките си, намираме решения, изследваме, изразяваме себе си. Виждаме различните гледни точки, уважаваме работата на другите, изграждаме връзки, чистим и подреждаме след като сме създали хаос.  Работим по общи шарени проекти, които децата включват дружно в своите игри :). Следването на творческия порив, смелостта, изобретателността и самоувереността са водещи в нашите заниманията.
Керамика с Дари В заниманията по керамика с децата имаме възможност да усетим удоволствието от това да създаваш нещо със собствените си ръце от начало до край, независимо дали декоративни орнаменти, любимо животно или герой или пък потребни съдове.
Театър с Нелсън Следваме естествения интерес на децата да се превъплъщават в различни роли и ги подкрепяме в избора на вълнуващи за тях сюжети, истории, теми, които да разработим и изиграем пред публика.
специални гости Често каним в Пътеки вдъхновяващи личности, които превръщат живота си в приключение, имат уникални таланти или правят нещо, което си заслужава да се сподели. При нас са идвали пътешественици, комикс автори, писатели, научни работници, хора, занимаващи се със социална промяна, музиканти, дори световната шампионка по унисайкъл.
посещения Следим отблизо културния живот на града и ходим редовно на изложби или музейни посещения.
деца като учители Децата при нас не са само ученици, те да и учители :). Независимо от възрастта им те имат възможност да водят занимания за нещо, в което са експерти. Това им дава възможност да развият презентационните си умения. Ние, възрастните им помагаме за подготовка на часовете им и след това обменяме обратна връзка за протичането им.
   
йога опознаваме различните асани, които са най-подходящи за деца и ги използваме като основа за различни ролеви игри; постепенно започваме да се учим на концентрация, търпение и постоянство.
Спорт с Явор
Децата ще имат възможност да изразходват енергия в спортни занимания и игри на открито или в училищния салон. Физическата активност ще спомогне за усъвършенстването на техните двигателни умения и рефлекси. Ще се обърне внимание на желанията и нагласите на децата за видовете спорт и игри, които те предпочитат.
Горска мисия
С Горската мисия даваме възможност на децата, които растат в града да са по-често навън, в естествена среда. Заниманията ни са с приключенски характер и това дали ще се включиш зависи изцяло от нагласата ти в момента. Накратко една мисия може да изглежда така: играем за да се загреем и сплотим, запознаваме се с правилата за безопасност,  получаваме магически номера и избираме сигнал за събиране в базовия лагер, строим убежища, наблюдаваме и изследваме растения и животни, рисуваме карти. С Горската мисия развиваме различни умения като творческо , стратегическо и критично мислене, фина моторика, концентрация. В същото време дейностите са свързани с активно движение на на открито. И не на последно място естествената среда ни действа успокояващо и хармонизиращо.
Себепознание с Ели Себепознание е разделен на два модула – 1.анатомия и 2.професии. 1. В часовете по анатомия ще учим за частите на тялото, видовете системи, които го изграждат, органи, тъкани , клетки. Как функционираме и какво е необходимо да съществуваме. Как да пазим тялото си и как да се грижим за него, за да сме здрави и пълноценни хора. 2. В професии ще търсим нещата, които ни вълнуват и интересуват и какво бихме правили когато пораснем за да сме щастливи и пълноценни хора. Ще каним гости с различни професии, които ще ни запознаят с работата си, ще посещаваме интересни работни места.